Solothurner Zeitung April 2016

Hornusserzeitung - Festberichte 2014

Bericht NW Fest in Schuepfen 8.9.2012

Hornusserzeitung Juni 2012

Hornusserzeitung 8.11.2011

Hornusserzeitung 1.11.2011

Nota Bene Dezember 2009

Bericht Road Stop Cup SZ Juli 2009

SZ Sonderausgabe August 2009

Bericht Max Hofer Mai 2009 HZ

Solothurner Zeitung 28.7.2008

Nota Bene Dezember 2007

Solothurner Zeitung Juli 2007

Hornusserzeitung November 2007

Solothurner Zeitung 29.6.2007

Solothurner Zeitung August 2006

Nota Bene Juli 2006

Solothurner Zeitung Juli 2005

Solothurner Zeitung August 2001